Betalingen

Het lesgeld bedraagt € 48,- per maand (bij nieuwe aanmelding inschrijf-en administratie €12,50). Gelieve per maand vóór de eerste lesdag over te maken op bankrekeningnummer
ABN AMRO NL03ABNA 0622430300
t.n.v. Dansschool Ghoenghroe ki Pukar met voornaam en achternaam van de leerling.

Reglement:

U betaalt per bank € 48,- lesgeld (Ooievaarspas korting en Rotterdampas korting zie uitleg) vóór de eerste lesdag van de nieuwe maand.
Ook bij afwezigheid, dient het lesgeld te zijn betaald vóór de nieuwe maand. Bij te late betaling, volgt er een verhoging. Restitutie van lesgeld is niét mogelijk